Τιμοκατάλογος Εκτύπωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ι

200 και πάνω φυτά σε συσκευασία φελιζόλ  φυτωρίου.

Ανα 60 ή 70 φυτά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙ

200 και πάνω φυτά σε γλάστρα συσκευασία φυτωρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙΙ*

φυτά σε   συσκευασία      φυτωρίου.

Φυτά 4-8 μηνών

ύψος 10-15 cm

 

Φυτά 1 &1/2 ετών

ύψος 16-26 cm

με γλάστρα

χωρίς γλάστρα

Φυτά 2 &1/2 ετών

ύψος 16-26 cm

με γλάστρα

χωρίς γλάστρα

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙΙ* μόλις φυτευθούν σας παράγουν φυτώρια για να  επεκτείνεται την

καλειέργειά σας και σε 1 &1/2 χρόνο τα φύλλα αφού βγάλουν το λουλούδι (κίτρινο) .

Οι τιμές μπορούν να διαπραγματευτούν ανάλογα με την ηλικία και την ποσότητα .

Παραλαβή και μεταφορά βαρύνουν τον αγοραστή .